BLACHY DACHÓWKOWE I TRAPEZOWE
  


  

Spis treści:

1. Zalety blach dachowych.
2. Przekrój blachy powlekanej.
3. Rodzaje powłok.
4. Akcesoria.
5. Porady montażowe.
6. Kąt pochylenia połaci dachowej

  

  

RUUKKI 
BALEX METAL
BLACHY PRUSZYŃSKI
PASZKIEWICZ
 
 

 

1. Zalety blach dachowych.

Jednym z argumentów przemawiającym za zastosowaniem blachodachówki na pokrycie dachu jest jej lekkość. 1m2 takiego pokrycia waży ok. 4,5 kg. Lekkość materiału obniża koszty więźby dachowej (nie musimy zwiększać przekrojów elementów więźby), oraz koszty transportu (jednym pojazdem możemy przewieźć materiał na kilka dachów).
 

2. Przekrój blachy powlekanej:


3. Rodzaje powłok.
  • PURAL o grubości 50 mikronów; powłoka organiczna najnowszej generacji. Reprezentuje sumę najlepszych cech ww. powłok, idealny do plastycznego formowania, posiadający znakomite właściwości antykorozyjne i trwałość koloru.

  • PVDF - o zwiększonej odporności (dostarczane na specjalne zamówienie); szczególnie zalecana gdy wymagana jest wyjątkowa wytrzymałość, odporność na korozje, płowienie i substancje chemiczne, np. agresywne oddziaływanie kwaśnych deszczów.

  • POLIESTER MAT UTWARDZONY o grubości 35 mikronów; idealny zwłaszcza na dachy domów mieszkalnych; charakteryzuje się dużą odpornością na oddziaływanie czynników atmosferycznych.

  • POLIESTER STANDARD o grubości 25 mikronów; doskonle nadaje się na elewacje oraz dachy dużych obiektów handlowych i przemysłowych; odporny na zmiany temperatury, oddziaływanie promieniowania ultrafioletowego i płowienie; nie zatrzymuje kurzu i brudu.

 


4. Akcesoria dachowe.

Do poprawnego wykonania pokrycia dachowego oprócz blachy potrzebny jest komplet akcesoriów i elementów dachowych. 

1. Folia dachowa
2. Okap
3. Rynna koszowa
4. Kołnierz wentylacyjny
5. Zestaw wentylacyjny
6. Bariera śniegowa
7. Blacha płaska

8.  Uszczelka
9.  Wiatrownica
10. Gąsior
11. Wyłaz
12. Ława kominiarska
13. Uszczelka
14. Łaty 

5. Porady montażowe.

PODŁOŻE

Dokonując renowacji starego dachu należy wymienić wszystkie uszkodzone elementy konstrukcyjne oraz uzupełnić uszkodzone fragmenty papy. Poniższa instrukcja zakłada, że listwy dystansowe i taty nośne montuje się na pokrytej folią paro-przepuszczalną konstrukcji dachu lub dachu odeskowanym, pokrytym papą. Można stosować taty o większych wymiarach, pod warunkiem zachowania podanych odległości (różnych - dla poszczególnych typów blach dachówkowych).

ŁATY

W czasie montażu stosuje się listwy dystansowe o wymiarach 25 x 50 mm oraz taty nośne 40 x 50 mm. W strefach o dużych opadach śniegu lub na dachach pokrytych folia paro-przepuszczalną należy używać łat o wymiarach 50 x 50 mm. Na dachach odeskowanych i opapowanych listwy dystansowe montuje się w odstępach maks. 600 mm, przy czym co druga listwo powinna spoczywać na krokwi, natomiast na dachach, na których deski i papa zostały zastąpione folią, listwy dystansowe montuje się na górnych krawędziach krokwi. Do mocowania łat i listew zaleca się gwoździe ocynkowane 75x2,8 mm.

MOCOWANIE ŁAT NOŚNYCH

Mocowanie łat nośnych uzależnione jest od wysokości modułu blachy dachówkowej, która mierzona od dolnej krawędzi do dolnej krawędzi następnej łaty, wynosi np.:  40 cm, 35 cm, 46 cm.

ŁATA NOŚNA PRZY OKAPIE

Istotne dla dalszego montażu jest dokładne zamocowanie znajdującej się przy okapie, pierwszej taty nośnej i podniesienie jej za pomocą klocka dystansowego równego wysokości ścianki pionowej montowanej blachy dachówkowej. 

MONTAŻ BLACH

Montaż należy zacząć od dolnego, prawego rogu używając do tego najdłuższych arkuszy blachy. Kładzie się je rzędami od okapu do kalenicy. Przed przykręceniem blachy skontrolować trzeba położenie ostatniego arkusza względem wiatrownicy. W celu niedopuszczenia do powstania szczelin pomiędzy arkuszami, montując blachy dociska się je dokładnie skośnie w kierunku odwrotnym do spadku dachu.

CIĘCIE BLACHY

Do cięcia blachy używa się nożyc wibracyjnych tzw, niblera lub specjalnej przystawki do wiertarki elektrycznej, a w przypadku małych nacięć - nożyc do blachy. Stosowanie narzędzi wywołujących efekt termiczny - nagły wzrost temperatury (np. szlifierka kątowa), powoduje zmianę struktury blachy i wytopienie cynkowej warstwy ochronnej na szerokości 3 - 4 mm od linii cięcia, co uniemożliwia samo regenerację tej warstwy.

Tym samym uszkodzona zostaje warstwa zewnętrzna, a odsłonięty rdzeń blachy - narażony na proces korozji. W związku z tym, zastosowanie narzędzi wywołujących efekt termiczny grozi utratą gwarancji.

MOCOWANIE BLACHY

Blachę mocuje się do podłoża używając nierdzewnych lub ocynkowanych (warstwa gr. min. 20 mikronów), lakierowanych wkrętów samowiercących, z podkładką uszczelniającą z gumy EPDM. Guma ta odporna jest na działanie promieni ultrafioletowych oraz wysokich i niskich temperatur (od - 60°C do +200°C). Wkręty umieszcza się wyłącznie w dnie fali i wkręca wiertarką o regulowanej prędkości obrotów. Wkręty dociągać trzeba tak mocno, by znajdującą się pod podkładką, gumowa uszczelka "wyszła" ok. 1 mm poza nią. Takich samych wkrętów używa się do montażu blach obróbkowych.

LICZBA WKRĘTÓW

Zwykle stosuje się ok. 6 szt. na 1 m2 powierzchni dachu.

CHODZENIE PO DACHU

Montaż winien być zorganizowany w taki sposób, by uniknąć chodzenia po blasze, Jeśli jednak okaże się to konieczne, do tego celu używać należy wyłącznie obuwia o miękkich spodach, a chodzić jedynie po dnie fali unikając stawania na grzbiety fal.

UWAGA! Przykręć blachę zanim zaczniesz po niej chodzić. Nigdy nie zostawiaj na dachu nie przymocowanych arkuszy blachy!

ŁĄCZENIE BLACH

Przy poziomym łączeniu blach, zakładka powinna zachodzić na grzbiet jednej fali, Umiejscowienie wkrętu - powinien on być przesunięty w stronę zakładki w celu lepszego dociśnięcia toczonych blach. Bardzo ważne przy łączeniu pionowym! Pionowe łączenie wykonać należy mocując wkręty w każdej dolinie fali.

GĄSIOR

Przykręca się go wkrętami do co drugiego grzbietu fali.

PRZEPUSTY

Przy przepustach w dachu stosuje się dopasowane do profilu blachy, gumowe kołnierze. Mocuje się je stalowymi, szczelnymi nitami lub śrubami do blachy dachowej, a połączenie uszczelnia specjalną masą, Przy większym niż 20° spadku dachu, należy użyć kołnierza większego o jeden numer.

WIATROWNICA I JEJ OBRÓBKA

Wysokość wiatrownicy dostosować należy do poziomu grzbietu fali. Blacha obróbkowa musi znaleźć się na jej poziomie, Obróbkę przykręcamy do wiatrownicy przy zachowaniu min. 60 mm, uszczelnionego masą zakładu.

RYNNA KOSZOWA

W przypadku zastosowania rynny koszowej należy w odległości ok. 160 mm od jej środka, wzdłuż krawędzi kosza zamontować listwy dystansowe, a rynnę koszową przybić gwoździami ocynkowanymi do łat nośnych. Przykręcone wkrętami nierdzewnymi rynny powinny zachodzić na siebie co najmniej 200 mm (przy spadku dachu 14°-20°), a płaszczyzna zakładu winna być uszczelniona neutralnie utwardzalną masą silikonową. Nie należy stosować mas zawierających kwas octowy oraz innych, o silnym zapachu.

ZAPRAWKI

Ewentualne drobne uszkodzenia powłoki lub istniejące elementy metalowe można zamalować oryginalną farbą zaprawkową.
 


Kąt pochylenia połaci dachowej
 

Przykład:           

wymiar h =1,20 m
wymiar l =10,0 m     
 

Przykład obliczeń

h/l = 0,12 m/m = 12% = 6° 51'

7° nachylenia połaci dachu

 

P - procenty %, S - stopnie, M - minuty'

 
P S M P S M P S M
1 0 34 26 14 34 51 27 01
2 1 09 27 15 07 52 27 29
3 1 43 28 15 39 53 27 55
4 2 17 29 16 10 54 28 22
5 2 52 30 16 42 55 28 49
6 3 26 31 17 13 56 29 15
7 4 00 32 17 45 57 29 41
8 4 34 33 18 16 58 30 07
9 5 09 34 18 47 59 30 32
10 5 43 35 19 17 60 30 58
11 6 17 36 19 48 61 31 23
12 6 51 37 20 18 62 31 48
13 7 24 38 20 48 63 32 13
14 7 58 39 21 18 64 32 37
15 8 32 40 21 48 65 33 01
16 9 05 41 22 18 66 33 25
17 9 39 42 22 47 67 33 49
18 10 12 43 23 16 68 34 13
19 10 45 44 23 45 69 34 36
20 11 17 45 24 14 70 35 00
21 11 52 46 24 42 71 35 22
22 12 24 47 25 10 72 35 45
23 12 57 48 25 38 73 36 08
24 13 30 49 26 06 74 36 30
25 14 02 50 26 34 75 36 52